Værdigrundlag og forventninger

Værdigrundlag

I Vestbyens Rideklub er udgangspunktet samværet omkring vores dyr, med plads til forskellighed i fællesskabet – med fokus på
deltagelse, medansvar og glæden ved at bidrage til fællesskabet.

Vi udviser interesse og ansvarlighed såvel i omgangen med vores dyr som overfor hinanden og klubben. Vi lægger vægt på
mesterlærer-princippet, hvor man som erfaren “går forrest” i dagligdagen og hjælper andre med at med at deltage i fællesskabet.

Det betyder at vi værdsætter:

Forventninger

I VeB er fællesskab og medansvar nogle af vores vigtigste kerneværdier i forhold til hinanden og vores dyr – herunder også pasningen af sidstnævnte. Derfor ønsker vi, at alle medlemmer deltager i de arbejdsopgaver, der er i en stald og rideklub. Ingen er forpligtet over evne, men som medlem af klubben forpligtes børn, unge og voksne også til at deltage i klubbens generelle praktiske arbejde. Formålet med dette er særligt at bidrage til at skabe og styrke en fælles kultur, hvor alle oplever at være værdifulde for den daglige drift. For alle medlemmer gælder det, at der altid ønskes deltagelse i fælles projekter, såsom arbejdsdage, afvikling af stævner og ridelejre, indsamling af midler til klubben; eksempelvis igennem salg af lodsedler m.v. Du kan se hvornår klubben planlægger at holde arbejdsdage, stævner, ridelejre m.v. under fanen "Bestyrelse" og herunder menupunktet "Årshjul" eller ved at klikke HER

For yderligere at sikre medlemmernes medejerskab og indflydelse på udviklingen af rideklubben, forventes det af alle opstaldere, udlåns-opstaldere, partryttere og ryttere, der rider to gange eller mere om ugen, eller eventuelt deres forælder/forældre*, at de indgår i et af klubbens udvalg. Alle medlemmer er dog mere end velkomne til at deltage i udvalgsarbejdet. Du kan læse om klubbens udvalg ved at klikke HER samt klubbens frivilligstrategi ved at klikke HER (begge menupunkter findes også under fanen "Bestyrelse").

Herudover har opstaldere, udlåns-opstaldere, partryttere og kaninparter nogle opgaver i hverdagen – se hvilke under de enkelte afsnit under fanen "Vi tilbyder".

*Er barnet under 16 år, skal en forælder/værge som udgangspunkt indtræde i et udvalg på barnets vegne. 

Vores sponsorer