Brug af vores faciliteter

Fællesskab og medansvar er kerneværdier for os. Vi forventer at alle medlemmer passer godt på vores ”fælles bondegård” og hjælper hinanden med at holde det pænt og rent. Derfor samler du selvfølgelig klatter op efter din hest og er opmærksom på at hjælpe hinanden med at rydde op. Hvis du ser noget der trænger til en kærlig hånd, så gør det gerne. Hvis der er tale om større opgaver/reparationer, så sig det til daglig leder eller bestyrelsen.

Ridehal og ridebaner 
Holdundervisning og organiserede ride- og kaninaktiviteter har fortrinsret til ridehal og baner, inkl. 15 min. før og efter aktiviteten.
Som opstalder og part er det muligt at benytte banerne, når disse ikke benyttes til ovenstående, der henvises til undervisningsplanen
som findes her: vestbyensrideklub.dk/page/undervisning

Der er mulighed for at arrangere privatundervisning, som supplement til elevskoleundervisningen. Dette skal naturligvis planlægges og
afvikles så det ikke er til gene for øvrige medlemmer. Derfor skal du altid tale med daglig leder inden du aftaler noget.
Kaniner skal være i sele.

I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere

Skabe til udstyr
Det er muligt at leje skabe til udstyr (max 2), via vores betalingssystem (se mere her: vestbyensrideklub.dk/page/opstaldning )