Brug af vores faciliteter

 

Tilmelding altid først efter forudgående aftale med Bianca Lea Lyberth, tlf.: 31121984  eller vestbyensrideklub@gmail.com

Fællesskab og medansvar er kerneværdier for os. Vi forventer at alle medlemmer passer godt på vores ”fælles bondegård” og hjælper hinanden med at holde det pænt og rent. Derfor samler du selvfølgelig klatter op efter din hest og er opmærksom på at alle hjælper hinanden med at rydde op. Hvis du ser noget der trænger til en kærlig hånd, så gør det gerne. Hvis der er tale om større opgaver/reparationer, så sig det til daglig leder eller bestyrelsen.

 

Ridehal og ridebaner 
Holdundervisning og organiserede ride- og kaninaktiviteter har fortrinsret til ridehal og baner, inkl. 15 min. før og efter aktiviteten. Som opstalder og part er det muligt at benytte banerne, når disse ikke benyttes til ovenstående, der henvises til undervisningsplanen som findes
HER

 

Der er for parter og opstaldere mulighed for at arrangere privatundervisning ved klubbens faste undervisere, som supplement til holdundervisningen. Dette skal naturligvis planlægges og
afvikles så det ikke er til gene for øvrige medlemmer. Derfor skal du altid tale med daglig leder inden du aftaler noget.

 

Kaniner skal være i sele.

 

I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere

 

Skabe til udstyr
Det er muligt at leje skabe til udstyr (max 2), via vores betalingssystem (efter aftale med daglig leder) Du kan leje et skab ved at klikke
HER

Vores sponsorer