Velkommen til Vestbyens Rideklub
 
- en klub under Dansk Rideforbund

Vi er en relativ ny klub fra 2019, der har til huse i de kommunale lokaler på Annebergvej 110, 9000 Aalborg, som klubben lejer. 

Klubben råder over 16x32 m ridehus m. tilskuerplads, 20x60 udendørsbane, folde, staldfaciliteter m. 16 bokse, opsadlingspladser, vaskeplads, sadelrum, rytterstue og cafeteria. 

Klubben drives af klubbens ansatte daglige leder, Cecilie Andreasen, i samspil med bestyrelsen og med støtte fra klubbens mange uundværlige frivillige.  

Klubbens kerneværdier er fællesskab, åbenhed og medansvar. Du kan læse meget mere om klubbens værdier og vision under fanen https://vestbyensrideklub.dk/page/vaerdigrundlag-og-forventninger samt https://vestbyensrideklub.dk/page/ansvarstrappe- .

Klubben har som mål at blive certificeret af DRF. Du kan læse mere om certficeringsordningen her: https://vestbyensrideklub.dk/page/certificeret-af-drf

Vi glæder os til at byde dig velkommen i klubben!