Velkommen til VeB - Vestbyens Rideklub

Vi er en forening, der satser på bredden og vægter sammenholdet højt.

Vores fokus er på børnene, der, igennem deres glæde for dyr, kan udvikle sig ved at få medansvar og igennem et mesterlæreprincip, hvor medlemmerne på tværs af alder og erfaring hjælper hinanden.

Vi ønsker at alle vores medlemmer bidrager til fællesskabet igennem forskellige opgaver, der er i forbindelse med vores rideskole og dyrehold, og at vores medlemmer mærker, at de har indflydelse på klubbens udvikling samt at være en del af et fællesskab ved at løfte i flok.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen i klubben.

- Bestyrelsen

 

Ridelejre sommeren 2020

Ridelejr i Vestbyens Rideklub sommer 2020

Vil du på ridelejr i Danmarks hyggeligste klub? Så kom på ridelejr i Vestbyens Rideklub, hvor der vil være masser af sjove aktiviteter! Vi holder ridelejr for de mindste (7-9 år) i uge 27 og ridelejre for de lidt større børn og unge (10-15 år) i uge 28 og 29. Ridelejrene er for alle, og du kan enten låne en pony/hest af os eller medbringe din egen. Vi rider to gange dagligt og prøver forskellige discipliner, herunder også breddeaktiviteter; dressur, spring, kvadrille, ponygames og turridning. Derudover vil der være forskellige andre aktiviteter, såsom hvordan du passer og plejer både hest og udstyr, hvordan du omgås hesten på en sikker måde, samt hvordan du tjekker hestens helbred. Der kan medbringes eget telt/campingvogn eller du kan sove i vores rytterstue. Vi tager ud at bade i løbet af ugen, så husk badetøj! Hver dag vil ”slikbiksen” også have åbent. Lyder det som noget for dig? Så tilmeld dig på vores hjemmeside www.vestbyensrideklub.dk under fanen ”event”.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte daglig leder Cecilie Andreasen på tlf.: 60 24 62 60   

Du kan også komme og besøge os, inden du kommer på lejr. Vi har adressen:

Annebergvej 110, 9000 Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev VeB marts 2020

Nyhedsbrev VeB marts 2020

 

Kære medlemmer af Vestbyens Rideklub

Vi er stadig en rideklub i opstartsfasen og har derfor ikke de store økonomiske ressourcer. Af denne grund var der planlagt flere forskellige aktiviteter i løbet af foråret, hvis formål blandt andet var at skaffe flere penge til klubkassen. Disse aktiviteter er aflyst eller udskudt på ubestemt tid som følge af COVID-19 pandemien. Vi var ydermere begyndt at søge efter flere låneheste til undervisningen samt flere opstaldere, for på den måde at udnytte vores boks- og undervisningskapacitet og dermed øge omsætningen. Dette tiltag er dog også sat i bero under den nuværende situation.   

Ovenstående betyder, at klubbens økonomiske grundlag er mere udfordret end forventet. Derfor har vi besluttet ikke at refundere for hverken kontingent, undervisning, part eller opstaldning i marts eller april måned. Klubbens udgifter til dyrene/driften er den samme og ved ikke at refundere noget, sikrer vi dyrenes velfærd og klubbens eksistensgrundlag, så vi har en klub at ses i igen, når denne situation ender.

Vi bruger tiden på at søge fonde og sponsorater, og har en sponsorfolder på trapperne, som vi sender ud til jer snarest muligt. I den forbindelse vil vi gerne bede alle vores medlemmer om at undersøge mulighederne for et sponsorat til klubben - fra jeres arbejdsgiver, jeres virksomhed eller fra andetsteds i jeres netværk. Ligeledes er I meget velkomne til at tage kontakt til bestyrelsen eller daglig leder, hvis I har mulighed for at bidrage med fondsansøgningsarbejdet.

Af andre tiltag kan vi nævne, at vi forsøger at mindske vores udgifter; blandt andet ved at få repareret og sat strøm til hegnet på græsfolden, således at alle ponyerne kan gå på den fold i døgndrift. På denne måde får vi mindsket vores halmforbrug og hyppigheden af afhentningen af møddingen markant. Vi har et mål om, at al strøm til foldhegn på sigt skal være drevet af solceller, så vi kan være mere bæredygtige samt reducere vores omkostninger til el væsentligt.

 

Vi er som følge af Covid-19 alle i samme situation, hvilket betyder, at størstedelen af jer er sendt hjem i det dejlige forårsvejr. Derfor har vi også fået flere henvendelser om, hvorvidt det er muligt at hente hestemøg til forskellige projekter i haven under nedlukningen. Vi er derfor begyndt at fylde sække med gødning ude ved indkørslen til rideskolen, som frit kan afhentes. Vi opfordrer til, at man laver en lille donation på Mobile Pay til klubben ved afhentning.

Vi ved endnu ikke hvornår vi kan forvente at åbne igen, men vi følger udviklingen af situationen og vil, når vi ses igen, tilbyde forskellige arrangementer/aktiviteter som en form for kompensation for tabte ridetimer m.v..   

 

Klubben er lukket ned for alle aktiviteter og besøg, efter påbud og anbefalinger fra myndighederne. Der er andre rideklubber, hvor man stadig tillader hesteejerne at komme og passe/ride deres heste, men da vi har relativt få heste og en fuldtidsansat, faldt valget på at lade Cecilie varetage al pasningen af dyrene. Dette kan blandt andet lade sig gøre hos os, da vi har mulighed for at lade hestene gå på fold i mange timer og dermed overholde dyreværnsloven ift. at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold mindst 2 timer dagligt. På denne måde bidrager klubben og dets medlemmer til at mindske smitterisikoen – ved at blive hjemme.

Samtidig måtte vi dog sande, at det var en stor opgave, vi pålagde Cecilie; at passe dyrene og stalden syv dage om ugen i en ukendt tidsperiode ville ikke være en holdbar løsning i længden. Hestene skal tilses dagligt og evt. behandles for småskrammer m.v., soigneres efter behov samt naturligvis fodres, vandes, lukkes på fold og muges ved. Kaninerne er mindre, men også disse skal tilses, fodres, vandes, muges ved, have klippet negle og nusses lidt om. Ligeledes må vi være på forkant, såfremt Cecilie skulle blive syg og sikre, at andre så ville kunne varetage pasningen af dyrene. Derfor er der, efter drøftelse med Cecilie, blevet udpeget tre medlemmer, med stor erfaring, viden og kompetencer ift. pasning af både hestene og kaninerne, som indgår i klubbens nødberedskab sammen med Cecilie. Mange har tilbudt deres hjælp, og vi er meget taknemmelige, men ved at have så få forskellige til at komme og hjælpe som muligt, er vi igen med til at mindske smitterisikoen. Skulle vi få brug for hjælp, så hører I fra os!         

Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte Cecilie på tlf.: 60246260.

Pas på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner

Bestyrelsen VeB.

Læs mere

Klubben er lukket pga COVID-19

Kære medlemmer af Vestbyens Rideklub.

Det er en ekstraordinær situation som vi skal håndtere lige nu. Derfor har ledelsen og bestyrelsen kontinuerlig søgt råd både hos Dansk Rideforbund og hos Aalborg Kommune, for at følge myndighedernes anbefalinger og påbud på bedste vis.

DRF har i morges meldt klart ud til os, at alle klubbens indendørs faciliteter skulle lukkes for al aktivitet.

Aalborg Kommune har lige meldt følgende ud: “Der indføres – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Hermed bliver opfordringerne fra sidste uge om at lukke indendørs faciliteter til et egentligt forbud mod at holde dem åbne... For foreninger, hvor opretholdelse af dyrevelfærd er påkrævet, vil det være muligt at tilgå lokalerne i det omfang, det er nødvendigt”. 

 

Generelt så opfordres vi til at tage udmeldinger fra regeringen, ministerier og HM dronningen dybt alvorligt, hvorfor vi bør lukke så meget ned for aktivitet som overhovedet muligt. Det betyder at kun absolut nødvendige opgaver udføres og at adgangen til stalden begrænses mest muligt.

Derfor har bestyrelsen besluttet for at lukke al adgang til rideklubben indtil den 30. marts for alle brugere; inkl. opstalder og parter. Det vil sige alle opgaver som er relateret til dyrevelfærd fremover varetages af vores daglig leder Cecilie Andreasen.

Vi er klar over at det er en klar forringelse for alle, men vi er nødt til at forholde os til de officielle udmeldinger.

Det vigtigste på dette tidspunkt er at vores dyr bliver fodret, får adgang til deres fold og deres bokse bliver muget. Krisen er ikke kun i Vestbyens Rideklub, men i hele Europa og i store dele af verden. Vi har alle sammen ansvar for at lytte til myndigheders udmeldinger trods vores individuelles frustrationer.

Vi håber på alles forståelse og opbakning af rideklubbens beslutninger, især når man, som privat opstalder eller part er pålagt endnu flere restriktioner. Vi glæder os til at komme på den anden side af krisen, og kunne nyde samværet med vores dyr og en masse gode aktiviteter i fællesskab.

 

I øvrigt kan vi henvise til www.coronavirus.dk, samt paraplyorganisationernes hjemmesider.

Venlig hilsen

Ledelsen & bestyrelsen

Vestbyens Rideklub

 

Læs mere

Vil du være en del af VeB og dele din hest med os?

Vestbyens Rideklub søger heste og ponyer, som du som ejer vil dele med os. Hesten vil indgå i undervisningen i hverdagene og du vil have den i weekenden. Prisen på denne ordning er under halv pris af en opstaldning! Vil du gerne være en del af VeB, men uden at din hest skal indgå i undervisningen, er det også en mulighed at få den opstaldet. Begge ordninger inkluderer ugentlig undervisning til dig på din hest/pony.

Vi har lige nu plads til:

  • 3 stk. ponyer, max kat. II
  • 2 stk. ponyer kat. I el. små heste, max 155 cm
  • Evt. 3 stk. heste i en kortere periode efter aftale 

Hvem er vi? Værdigrundlag i Vestbyens Rideklub:

I VeB er udgangspunktet samværet omkring vores dyr, med plads til forskellighed i fællesskabet – med fokus på deltagelse, medansvar og glæden ved at bidrage til fællesskabet. Vi udviser interesse og ansvarlighed såvel i omgangen med vores dyr som overfor hinanden og klubben. Vi lægger vægt på mesterlærer-princippet, hvor man som erfaren “går forrest” i dagligdagen og hjælper andre med at med at deltage i fællesskabet.

Det betyder blandt andet, at du som opstalder vil deltage i turnusordning omkring weekendvagter, hjælpe med afviklingen af undervisningen samt bidrage til fællesskabet ved forskellige arrangementer i klubben.  

Ved interesse, kontakt daglig leder Cecilie Andreasen på tlf.: 60 24 62 60

Læs mere

Sponsorer

Find os her

Adresse

Annebergvej 110, 9000 Aalborg

Telefon

60246260