Velkommen til VeB - Vestbyens Rideklub

Vi er en forening, der satser på bredden og vægter sammenholdet højt.

Vores fokus er på børnene, der, igennem deres glæde for dyr, kan udvikle sig ved at få medansvar og igennem et mesterlæreprincip, hvor medlemmerne på tværs af alder og erfaring hjælper hinanden.

Vi ønsker at alle vores medlemmer bidrager til fællesskabet igennem forskellige opgaver, der er i forbindelse med vores rideskole og dyrehold, og at vores medlemmer mærker, at de har indflydelse på klubbens udvikling samt at være en del af et fællesskab ved at løfte i flok.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen i klubben.

- Bestyrelsen

 

Vestbyens Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund

Invitation og dagsorden til generalforsamling

Kære medlemmer 

 

Hermed invitation til Vestbyens Rideklubs generalforsamling onsdag d. 17. februar 2021 (online på TEAMS)

Du kan deltage i mødet ved at klikke HER

 

Dagsorden: 

- Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

- Beretning fra ledelsen 

- Beretning fra bestyrelsen, herunder klubben under COVID-19 epidemien, udviklingsprojekter og investeringer 

- Forslag til vedtægtsændringer (læs forslaget ved at klikke HER) og afstemning herom 

- Præsentation og godkendelse af årsregnskab 2020 

- Præsentation af budget 2021 

- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år. 

Pt. er der 1 kandidat, der stiller op til en bestyrelsespost; Maria Abildgaard Haladyn. Du kan læse Marias præsentation af sig selv og hvorfor hun stiller op længere nede i invitationen. Samtidig kan du overveje, om du kunne være interesseret i at stille op til bestyrelsen som medlem eller suppleant.  

- Valg af 2 interne revisorer 

- Indkomne spørgsmål fra medlemmer 

- Dialog med medlemmer

 

Præsentation af Maria: 

"Jeg stiller op til bestyrelsen, da jeg har en stor interesse i at være med til at skabe en sund forening for børn og unge. Jeg har redet som barn, så jeg ved, hvor stor betydning hestelivet har i et børne- og ungdomsliv. Jeg arbejder med fondsansøgninger for VeB, så jeg har et godt kendskab til rideklubbens drift samt en forståelse af, hvad vi skal prioritere som forening. Min datter har part på Mulan, og vi som familie bruger også meget tid på VeB, bl.a. i arbejdsweekender, staldvagter og andet arbejde, der er vigtigt for klubben."

 

Du kan også læse bestyrelsens forretningsorden 2021 ved at klikke HER

 

Venlig hilsen

VeB

Læs mere

Sponsorer

Find os her

Adresse

Annebergvej, 9000 Aalborg

Telefon

42689604