Kaninpart

Vestby-kaninen er for dig, der gerne vil have et kæledyr sammen med andre, så du kan dele både glæden og ansvaret. Der er som udgangspunkt altid mindst to parter pr. kanin.  

Kaninpartens primære opgave er at sørge for sin Vestby-kanin. Derfor forventes det at du kommer i klubben flere gange ugentligt og hjælper med at fodre, pleje, passe og rengøre ved kaninerne. 

Kaninparter indgår i turnusordning omkring aften- og weekendpasning af kaninerne, jf. klubbens principper om mesterlære og medansvar.

Som kaninpart har du ”din egen kanin”, som du kan kæle, hygge og træne med, sammen med dine part-venner. 

Vestbyens Rideklub vil jævnligt afholde hoptræning for kaninparter. Her vil du sammen med de øvrige parter kunne lære seletræning, miljøtræning og hop. Der vil også blive afholdt hoppekonkurrencer, hvor I kan deltage med jeres kanin. 

Du er også sammen med klubbens øvrige medlemmer ansvarlig for kaninernes trivsel og udstyr. Ved udgifter i forbindelse med dette, dækker klubben disse udgifter – dog skal eventuelle indkøb godkendes af daglig leder/bestyrelsen først.

Er du interesseret i at få part, skal du følge fremgangsmåden der er beskrevet HER

Prisen for at være kaninpart er: 50 kr. pr. måned
Dertil kommer et passivt medlemskab af 200 kr. pr. år.

Vi opfordrer alle, der færdes i Vestbyens Rideklub til at tegne en forsikring til barnet, da man ikke er forsikret gennem klubben.

 

Som forælder til rytter eller kaninpart forpligtes du til at deltage i minimum en arbejdsweekend om året