Kaninpartens opgaver

Vestby-kaninen er for dig, der gerne vil have et kæledyr sammen med andre, så du kan dele både glæden og ansvaret. Det er i udgangspunktet altid mindst to parter pr. kanin.  

Kaninpartens primære opgave er at sørge for sin Vestby-kanin, derfor forventes det at du kommer i klubben flere gange ugentligt og hjælper med at fodre, pleje, passe og rengøre ved kaninerne.

Kaninparter indgår i turnusordning omkring aften- og weekendpasning af kaninerne, jf. klubbens principper om mesterlære og medansvar.

Som kaninpart har du ”din egen kanin”, som du kan kæle, hygge og træne med, sammen med dine part-venner. Vestbyens Rideklub vil jævnligt afholde hoptræning for kaninparter. Her vil du sammen med de øvrige parter kunne lære seletræning, miljøtræning og hop. Der vil også blive afholdt hoppekonkurrencer, hvor I kan deltage med jeres kanin. 

Du er også sammen med klubbens øvrige medlemmer ansvarlig for kaninernes trivsel og udstyr. Ved udgifter i forbindelse med dette, dækker klubben disse udgifter – dog skal eventuelle indkøb godkendes af daglig leder/bestyrelsen først.

Prisen for at være kaninpart er: 50 kr. pr. måned, hvis I er 2 der deler, og 25 kr. hvis I er 4.

Dertil kommer et passivt medlemskab af 200 kr. pr. år.

 

Vi opfordrer alle, der færdes i Vestbyens Rideklub til at tegne en forsikring til barnet, da man ikke er forsikret gennem klubben.