Udvalgsarbejde

VestByens Rideklub er en forening drevet af frivillige, med en bestyrelse i front. Da vi ønsker at alle medlemmer bidrager til driften og udviklingen af vores klub, har vi nedsat forskellige udvalg, således man har mulighed for at sætte sit præg på klubben. Som udgangspunkt vil et af bestyrelsesmedlemmerne være formand for de enkelte udvalg. Eventuelle udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde, herunder afvikling af arrangementer skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

Er du interesseret i at være en del af et udvalg eller i hvert fald i at høre nærmere, så send en mail til kontakt@vestbyensrideklub.dk

 

1. Cafeteriaudvalg

Udvalgets formål er at skabe et godt cafeteria, der kan understøtte klubbens arrangementer (f. eks ridelejre, stævner og arbejdsdage) samt sikre en ekstra indtjening til klubben; dette igennem et åbent cafeteria på udvalgte dage/tidspunkter, samt ved afholdelse fællesspisning en gang om måneden. Det tilfalder også cafeteriaudvalget at holde køkkenet rent, selvom det naturligvis forventes af alle medlemmer, at alle rydder op efter sig selv.

 

2. Fundingudvalg

Udvalgets formål er at søge midler hjem til investeringer og projekter (efter prioriteret liste fra daglig leder og bestyrelse). I 2021 søgte udvalget en kvart million kroner hjem til klubben, som blandt andet blev brugt på at købe flere heste, etablere læskur og automatiske, frostfrie vandkopper på foldene, investering i spring- og ponygamesudstyr samt afholdelse af kæphesteløb. Det forventes ikke af kommende medlemmer, at de nødvendigvis har tidligere erfaring med at søge fondsmidler, men blot at du er god til at formulere dig på skrift og er frisk på at samarbejde med de andre i gruppen. 

 

3. Handyman/woman udvalg

Udvalgets formål er at sikre at faciliteterne løbende vedligeholdes og mindre reparationer foretages, så dagligdagen i stalden kan fungere. Det tilfalder altså medlemmerne af dette udvalg at reparere foldhegn, spring og redskaber, udskifte vandkopper, krybber, karabinhager m.v. samt indkøb af materialer til dette, efter aftale med bestyrelsen. Det forventes af udvalgsmedlemmerne, at de er rimelig fleksible, da der i en stald ofte kan forekomme små uventede opgaver, der skal løses hurtigst muligt. 

OBS: Det tilfalder hele klubben at deltage ved eksempelvis udskiftning af al foldhegn og andre større projekter. Det forventes dog, at medlemmerne af ovenstående udvalg er primus motor ved disse projekter. 

 

4. Kaninudvalg

Udvalgets formål er at sikre den bedst mulige velfærd for vores Vestbykaniner. Opgaverne i udvalget vil være:

OBS: Det tilfalder bestyrelsen at bestemme, hvornår en Vestby kanin skal skiftes ud og at finde/købe en ny.