Udvalgsarbejde

 

Tilmelding altid først efter forudgående aftale med Bianca Lea Lyberth, tlf.: 31121984  eller vestbyensrideklub@gmail.com

 Vestbyens Rideklub er en forening drevet af frivillige, med en bestyrelse i front. Vi forventer som forudsætning for at være en del af VeB, at minimum en forældre/værge per barn er organiseret under et udvalg eller deltager i minimum 2 årlige indtægtsgivende aktiviteter. Vi ønsker ikke at forpligte nogen over evne og at være engageret under et udvalg, kan se ud på mange måder, tag en snak med kontaktpersonen, om hvilke forskellige måder der er muligt i de(t) udvalg du er interesseret i. Eventuelle udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde, herunder afvikling af arrangementer skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

 

1. Cafeteriaudvalg

Udvalgets formål er at skabe et godt cafeteria, der kan understøtte klubbens arrangementer (f. eks ridelejre, stævner og arbejdsdage) samt sikre en ekstra indtjening til klubben; dette igennem et åbent cafeteria på udvalgte dage/tidspunkter, samt ved afholdelse af fællesspisning. Det tilfalder også cafeteriaudvalget at holde køkkenet rent, selvom det naturligvis forventes af alle medlemmer, at alle rydder op efter sig selv.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Lotte Gaede på mail lottegaede@gmail.dk

 

2. Fond- og sponsorudvalg

Udvalgets formål er at tiltrække nye sponsorer, fonde og legater og vedligeholde kontakten til disse. I 2021 søgte udvalget en kvart million kroner hjem til klubben, som blandt andet blev brugt på at købe flere heste, etablere læskur og automatiske, frostfrie vandkopper på foldene, investering i spring- og ponygamesudstyr samt afholdelse af kæphesteløb. Det forventes ikke af kommende medlemmer, at de nødvendigvis har tidligere erfaring med at søge fondsmidler, men blot at du er god til at formulere dig på skrift og er frisk på at samarbejde med de andre i gruppen.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Diana Sørensen på Dianaskive@gmail.com

 

 4. Aktivitetsudvalget

Udvalgets formål er at skabe rammen for forskellige arrangementer som medlemmer kan deltage i herunder både interne og eksterne aktiviteter som kan hjælpe rideklubben ved ekstra indtægt. Eksempler på dette er ridelejre, stævner, udflugter, opsætning af hegn til Aalborg Karneval og ølsalg ved Tall Ship Race.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Camilla Chander på mail c.chander@live.dk

 

3. Vedligeholdelsesudvalg

Udvalgets formål er at sikre at faciliteterne løbende vedligeholdes og mindre reparationer foretages, så dagligdagen i stalden kan fungere. Det tilfalder altså medlemmerne af dette udvalg at reparere foldhegn, redskaber, udskifte vandkopper, krybber, karabinhager m.v. samt indkøb af materialer til dette, efter aftale med bestyrelsen. Det forventes af udvalgsmedlemmerne, at de er rimelig fleksible, da der i en stald ofte kan forekomme små uventede opgaver. Det forventes ikke at kommende medlemmer, nødvendigvis har en hel masse kompetencer på forhånd, men snarere at de er klar til at tage fat og hjælpes ad.

OBS: Det tilfalder hele klubben at deltage ved eksempelvis udskiftning af al foldhegn og andre større projekter. Det forventes dog, at medlemmerne af ovenstående udvalg er primus motor ved disse projekter. 

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Michael Larsen på tlf. 22 17 89 00

 

5. Kaninudvalg

Udvalgets formål er at sikre den bedst mulige velfærd for vores Vestbykaniner. Opgaverne i udvalget vil være:

OBS: Det tilfalder bestyrelsen at bestemme, hvornår en Vestby kanin skal skiftes ud og at finde/købe en ny.

Ved spørgsmål kontakt Therese Thomsen på mail theresethomsen@it.dk

 

6. Kommunikationsudvalget

Udvalgets formål er at videreformidle hvilken kanaler medlemmer skal bruge for at modtage information fra bestyrelsen, fra den daglige leder og fra udvalgene. Det tilfalder kommunikationsudvalget at udarbejde velkomstflyere til forældre, at lave plakater med information om fx forældrekursus og at have et tæt samarbejde med de andre udvalg og bestyrelsen, så deres aktiviteter og lignende bliver kommunikeret bedst muligt til alle medlemmer.

Ved spørgsmål kontakt Line Lund Mathiasen på Linelundmathiasen@gmail.com

Vores sponsorer