Udvalgsarbejde

VestByens Rideklub, er en forening drevet af frivillige, med en bestyrelse. Da vi ønsker at alle medlemmer bidrager til driften og udviklingen af vores klub, har vi nedsat forskellige udvalg, således man har mulighed for at sætte sit præg på klubben. Som udgangspunkt vil et af bestyrelsesmedlemmerne være formand for de enkelte udvalg. Eventuelle udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde, herunder afvikling af arrangementer skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Er du interesseret i at være en del af et eller flere af nedenstående udvalg, kan du se de aktuelle formænd for hvert udvalg samt deres kontaktoplysninger ved at klikke HER

 

Kaninudvalg
Udvalgets formål er at sikre den bedst mulige velfærd for vores Vestbykaniner. Opgaverne i udvalget vil være:

OBS: Det tilfalder bestyrelsen at bestemme, hvornår en Vestby kanin skal skiftes ud og at finde/købe en ny.

 

Aktivitetsudvalg
Udvalgets formål er at skabe rammen for forskellige arrangementer, som medlemmer kan deltage i. Det kan være ridelejre, stævner, overnatninger, udflugter, foredrag osv. Aktivitetsudvalget vil skulle udarbejde et årshjul i samarbejde med bestyrelsen, den daglige leder og cafeteriaudvalget. Sidstnævnte vil skulle stå for bespisningen til de enkelte arrangementer. På sigt vil årshjulet indeholde faste VeB-traditioner.

Det forventes af aktivitetsudvalgets medlemmer, at så mange som muligt af dem er repræsenteret ved afvikling af arrangementer samt er tovholdere på dette.

OBS: Det tilfalder bestyrelsen at arrangere arbejdsdage.

 

Cafeteriaudvalg
Udvalgets formål er at skabe et godt cafeteria, der kan understøtte aktivitetsudvalgets arrangementer samt sikre en ekstra indtjening til klubben; dette igennem et åbent cafeteria på udvalgte dage/tidspunkter, samt ved afholdelse fællesspisning en gang om måneden. Det tilfalder også cafeteriaudvalget at holde køkkenet rent, selvom det naturligvis forventes af alle medlemmer, at alle rydder op efter sig selv.

OBS: Det tilfalder bestyrelsen at søge om midler til nye køkkener og renovering af cafeteria m.v.

 

Handyman/woman udvalg
Udvalgets formål er at sikre at faciliteterne løbende vedligeholdes og mindre reparationer foretages, så dagligdagen i stalden kan
fungere. Det tilfalder altså medlemmerne af dette udvalg at reparere foldhegn, spring og redskaber, udskifte vandkopper,
krybber, karabinhager m.v. samt indkøb af materialer til dette, efter aftale med bestyrelsen. Det forventes af udvalgsmedlemmerne,
at de er rimelig fleksible, da der i en stald ofte kan forekomme små uventede opgaver, der skal løses hurtigst muligt. 

OBS: Det tilfalder bestyrelsen at arrangere arbejdsdage samt hele klubben at deltage ved eksempelvis udskiftning af al foldhegn og andre større projekter. Det forventes dog, at medlemmerne af ovenstående udvalg er primus motor ved disse projekter. 

 

Fond- og sponsorudvalg

Beskrivelse under udarbejdelse