Frivillighed i Vestbyens Rideklub

 

I Vestbyens Rideklub er frivillige kræfter grundlaget for rideklubbens eksistens. Derfor er der forventning til, at man som medlem eller forældre til et mindreårigt medlem, bidrager og deltager aktivt i at varetage og løse klubbens frivilligopgaver.

Dette er en forudsætning for at være medlem af rideklubben.

Ingen er forpligtet over evne, og der tages hensyn til medlemmer/ forældres kompetencer i forhold til ansvarsområde og opgaver.

Vi forventer, som forudsætning for at være en del af Vestbyens Rideklub, at minimum en forældre/værge per barn er organiseret under et udvalg eller deltager i minimum 2 årlige indtægtsgivende aktiviteter, samt opgaver i forbindelse med ridehold og arbejdsdage på rideklubben. Læs mere om dette nedenfor:

 

Udvalgsopgaver:

De frivillige opgaver er organiseret i forskellige udvalg.

Det forventes, at man som medlem/forælder er organiseret under minimum et udvalg. Udvalget orienterer medlemmer løbende om opgaver/ aktiviteter som man kan byde ind på.

Man må gerne deltage i opgaver i andre udvalg, selvom man ikke er under det udvalg, hvor opgaven hører til. F.eks. er der brug for alle til at hjælpe til ved aktivitetsudvalget indtægtsgivende opgaver. Se nederst på siden hvilke udvalg der findes og hvad udvalgenes opgaver består i.

 

Ugentlige opgaver i forbindelse med ridehold:

Det forventes at ryttere og - /eller forælder hjælper hinanden med at løse de ugentlige opgaver, som er beskrevet ud fra det enkelte ridehold. Det er mindre opgaver, som tømning af skraldespande, fejning af staldgang, oprydning af sadelrum mm. Det enkelte rideholds opgaver står på tavlen for forældreinformation.

 

Arbejdsdage:

Vi forventer, at alle medlemmer eller minimum en forældre/værge per medlem, forpligter sig til at deltage i 1 ud af de 4 årlige arbejdsdage. Arbejdsdagene inkluderer alsidige opgaver, der er mulighed for at tage ens børn med, og man vil blive givet en opgave efter evne, når man kommer.

 

Oversigt over udvalg:

Cafeteriaudvalg

Udvalgets formål er at skabe et godt cafeteria, der kan understøtte klubbens arrangementer (f. eks ridelejre, stævner og arbejdsdage) samt sikre en ekstra indtjening til klubben; dette igennem et åbent cafeteria på udvalgte dage/tidspunkter, samt ved afholdelse af fællesspisning en gang om måneden. Det tilfalder også cafeteriaudvalget at holde køkkenet rent, selvom det naturligvis forventes af alle medlemmer, at alle rydder op efter sig selv.

 

Fond- og sponsorudvalg

Udvalgets formål er at tiltrække nye sponsorer, fonde og legater og vedligeholde kontakten til disse. I 2021 søgte udvalget en kvart million kroner hjem til klubben, som blandt andet blev brugt på at købe flere heste, etablere læskur og automatiske, frostfrie vandkopper på foldene, investering i spring- og ponygamesudstyr samt afholdelse af kæphesteløb. Det forventes ikke af kommende medlemmer, at de nødvendigvis har tidligere erfaring med at søge fondsmidler, men blot at du er god til at formulere dig på skrift og er frisk på at samarbejde med de andre i gruppen. 

 

Vedligeholdelsesudvalg

Udvalgets formål er at sikre at faciliteterne løbende vedligeholdes og mindre reparationer foretages, så dagligdagen i stalden kan fungere. Det tilfalder altså medlemmerne af dette udvalg at reparere foldhegn, spring og redskaber, udskifte vandkopper, krybber, karabinhager m.v. samt indkøb af materialer til dette, efter aftale med bestyrelsen. Det forventes af udvalgsmedlemmerne, at de er rimelig fleksible, da der i en stald ofte kan forekomme små uventede opgaver, der skal løses hurtigst muligt. Det forventes ikke at kommende medlemmer, nødvendigvis har en hel masse kompetencer på forhånd, men snarere at de er klar til at tage fat og hjælpes ad.

Aktivitetsudvalget

Udvalgets formål er at skabe rammen for forskellige arrangementer som medlemmer kan deltage i herunder både interne og eksterne aktiviteter som kan hjælpe rideklubben med ekstra indtægt. Eksempler på dette er ridelejre, stævner, udflugter, opsætning af hegn til Aalborg Karneval og ølsalg ved Tall Ship Race.

Kaninudvalg

Udvalgets formål er at sikre den bedst mulige velfærd for vores Vestbykaniner. Opgaverne i udvalget vil være:

Kommunikationsudvalget

Udvalgets formål er at videreformidle hvilken kanaler medlemmer skal bruge for at modtage information fra bestyrelsen, fra den daglige leder og fra udvalgene. Det tilfalder kommunikationsudvalget at udarbejde velkomstflyere til forældre, at lave plakater med information om fx forældrekursus og at have et tæt samarbejde med de andre udvalg og bestyrelsen, så deres aktiviteter og lignende bliver kommunikeret bedst muligt til alle medlemmer.

Vores sponsorer