Frivilligstrategi

- Strategi for at inddrage flere frivillige i VeB

 

Hvad

Forældre / medlemmer har en bevidsthed om at klubben er baseret på frivillige kræfter for at kunne udøve den daglige drift

Forældre / medlemmer har let adgang til viden om med hvad & hvordan de kan bidrage

Hovedparten af forældre / medlemmer deltager aktivt i at løse klubbens frivillige opgaver   

 

Hvordan

Faste arbejdsdage

 

 

Information