Beredskabsplan - Stands ulykken

Ulykker med heste kan være alvorlige.

Læs derfor sikkerhedsreglerne grundigt og tal med dit barn om dem. 

Klubben anbefaler altid, at man selv tegner en fritids- og ulykke forsikring, da man ikke er forsikret gennem klubben

 

Vigtige telefonnumre:

Cecilie (daglig leder): Arbejdsnummer: 42 68 96 04 / Privatnummer: 60 24 62 60

Helle (formand): 23 93 32 22

Lea (næstformand): 60 46 82 27 

Simone (bestyrelsesmedlem): 22 80 20 16

Michael (bestyrelsesmedlem): 51 41 80 95

Karen (bestyrelsesmedlem): 40 14 93 93 

 

 

Adresse: Vestbyens Rideklub, Annebergvej 110, 9000 Aalborg

 

Beredskabsplan ved ulykker:

1. Stands ulykken og undgå selv at komme til skade

2. Giv livreddende førstehjælp hvis du kan – benyt evt. førstehjælpskassen  

3. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

4. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

5. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

6. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

7. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adressen.

7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet (brug telefonlisten)

8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.

 

Beredskabsplan ved brand:

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.

2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet (brug telefonlisten)

3. Bekæmp branden med det udstyr i har til rådighed (branddøre m.m.).

3. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen.

4. Heste evakueres til ridehus eller fold, alt efter hvor branden er opstået (vurderes af den voksne ansvarlige)

Vores sponsorer