Ulykker med heste kan være alvorlige.

Læs derfor sikkerhedsreglerne grundigt og tal med dit barn om dem. 

Klubben anbefaler altid, at man selv tegner en fritids- og ulykke forsikring, da man ikke er forsikret gennem klubben

 

Ved ulykker

Stands ulykken og undgå selv at komme til skade.

Giv livreddende førstehjælp hvis du kan.

Tilkald hjælp og/eller ring 112.

Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

Se de grønne skilte i hallen, hvor du kan få mere viden – og ring altid til daglig leder når situationen er under kontrol.