Stands ulykken

Ulykker med heste kan være alvorlige.

Læs derfor sikkerhedsreglerne grundigt og tal med dit barn om dem. 

Klubben anbefaler altid, at man selv tegner en fritids- og ulykke forsikring, da man ikke er forsikret gennem klubben

Ved ulykker

  1. Stands ulykken og undgå selv at komme til skade
  2. Giv livreddende førstehjælp hvis du kan
  3. Tilkald hjælp og/eller ring 112
  4. Bliv ved den tilskadekommne indtil hjælpen er kommet
  5. Se de grønne skilte i ridehallen, hvor du kan få mere viden - og ring altid til daglig leder når situationen er under kontrol