Værdigrundlag

I Vestbyens Rideklub er udgangspunktet samværet omkring vores dyr, med plads til forskellighed i fællesskabet – med fokus på deltagelse, medansvar og glæden ved at bidrage til fællesskabet.

Vi udviser interesse og ansvarlighed såvel i omgangen med vores dyr som overfor hinanden og klubben. Vi lægger vægt på mesterlærer-princippet, hvor man som erfaren “går forrest” i dagligdagen og hjælper andre med at med at deltage i fællesskabet.

 

Det betyder at vi værdsætter:

 

Opstalderen

Som opstalder rider du undervisning 1 x ugentligt, og har mulighed for at anvende VeBs faciliteter, efter aftale med daglig leder. Det forventes at du som opstalder, tager ansvar for pasning af din hest og er medansvarlig i klubbens dagligdag. Det betyder at alle opstaldere indgår i turnusordning omkring weekendpasning af hestene og stedets øvrige dyr. Ligeledes forventes det at man er aktiv i forhold til; afvikling af ridetimer, deltagelse og planlægning af stævner og ridelejr. Det kan også være opmærksomhed på behov for rengøring, oprydning og vedligehold – både ude og inde

Alle opstaldere skal til en ”opstalder-samtale”, med daglig leder og et bestyrelsesmedlem, hvor de konkrete forventninger, vil blive gennemgået, inden underskrivning af kontrakt.

Ved børn under 16 år, der har hest/pony opstaldet, forventes det, at forælder/forældrene hjælper barnet med opgaverne, ud fra en konkret individuel vurdering.

Det påhviler bestyrelsen at godkende alle private opstaldere, ud fra en vurdering af boksplads og klubbens breddeorienterede profil/formål.

Hvis du gerne vil være opstalder, skal du kontakte din underviser, som vil kunne fortælle dig mere og uddybe VeBs forventninger til opstaldere.

Prisen for at være opstalder er: 2400 – 2600* kr. pr. måned, inkl. en undervisningstime pr. uge.

Dertil kommer et aktivt medlemskab af 400 kr. pr. år. (*afhængig af størrelse)

 

Vi opfordrer alle, der færdes i Vestbyens Rideklub til at tegne en forsikring til barnet, da man ikke er forsikret gennem klubben.